torsdag 24. november 2011

Selvutviklingens muligheter og barriærer

Lederrollen en rolle i konstant utvikling, og en viktig del av min jobb som leder er å finne rom til refleksjon over egen praksis.  Dette rommet må finnes på ulike nivå.

1. Løse tanker/refleksjoner
2. Styrte refleksoner
3. Koblede refleksjoner
4. Refleksjoner rundt teori

Det å finne rom til å la tankene spinne er i utgangspunktet ikke det vanskeligste, men i en travel hverdag må det prioriteres å reflektere sammen med andre, se andre løsninger og dele erfaringer.  Gjennom å avslutte /oppsummere dagen evt uka med mine nærmeste medarbeidere, kan denne dimensjonen ivaretas.

Hopper så til pkt 4 og refleksjon rundt teori.  Våren 2011 prioriteret vi ledermøter ved enheten med 2.3 ukers syklus, der fokus skulle være medarbeiderskap (forbud mot praktiske hverdagsproblemer)  Dette møtet ga oss rom for å heve blikket og tenke langsiktig.  Vi prøvde oss på en litteraturstaffett og drøftet lederutfordringen ut fra teori.  (Kan anbefales).  I denne forbindelse fikk vi koblet like problemstillinger sammen.

Det gode medarbeiderskap. 
Det handler om å se den enkelte i de praktiske gjøremålene samtidig som du prioriterer å skape rom for refleksjon og samhandling i praksisfellesskap.  Også her vil dimensjonene fra pkt 1-4 bli viktige.  Min erfaring er at jeg må ta grep om de styrte og koblede refleksjonene.  Dette hadde vi meget gode erfaringer med senest i forrige uke på 2 dagers personalseminar.
Styrte refleksjoner og erfaringsutvekslinger i par og grupper ga et godt utgangspunkt for kobling mellom praksis og teori.  Styrte erfaringsutvekslinger legger til rette for læring av hverandre, hva har jeg gjort som jeg mestrer.  Dette kan virke motiverende.

Det handler i stor grad om å ta grep om refleksjonene gjennom styring og samhandling slik at vi kan lære av hverandres erfaringer.  På den måten vil den teoretiske forankringen få en mer naturlig plass .