mandag 14. februar 2011

Rektor med taleforbud

Lekset opp for rektor, var hovedoppslaget i Harstad tidende fredag 11.2.2011.  Det hele dreide seg at rektor ved Seljestad ungdomsskole hadde uttalt for politikerne at den nye skolen kunne ta i mot flere elever enn det skolen er dimensjonert for.  Med fleksibilitet skulle skolen kunne ta unna for toppen med ungdomsskoleelever som ville komme ved en nedleggelse av Harstad skole.  Dette falt ikke i god jord hos partiet Rødts representant i oppvekstutvalget, som mente at rektor burde være lojal med sine ansatte som tidligere hadde uttalt at det ville rasere skolen å øke elevtallet utover det skolen er bygd for.

Hvor skal rektors lojalitet ligge?   Skal han bevisst holde tilbake informasjon for å mele sin egen enhets kake eller har rektor også et kommunalt helhetsansvar?