mandag 14. februar 2011

Rektor med taleforbud

Lekset opp for rektor, var hovedoppslaget i Harstad tidende fredag 11.2.2011.  Det hele dreide seg at rektor ved Seljestad ungdomsskole hadde uttalt for politikerne at den nye skolen kunne ta i mot flere elever enn det skolen er dimensjonert for.  Med fleksibilitet skulle skolen kunne ta unna for toppen med ungdomsskoleelever som ville komme ved en nedleggelse av Harstad skole.  Dette falt ikke i god jord hos partiet Rødts representant i oppvekstutvalget, som mente at rektor burde være lojal med sine ansatte som tidligere hadde uttalt at det ville rasere skolen å øke elevtallet utover det skolen er bygd for.

Hvor skal rektors lojalitet ligge?   Skal han bevisst holde tilbake informasjon for å mele sin egen enhets kake eller har rektor også et kommunalt helhetsansvar?

7 kommentarer:

 1. Et godt eksempel på det krysspresset rektor står oppe i, og som han/hun verken kommer unna, eller finner gode standardløsninger på: lojaliteten går vel begge veier: både mot kolleger på skolen og kommunen. I denne sammenhengen (som jeg egentlig vet for lite om!) mener jeg rektor bør kunne være uenig med sine kolleger på skolen. Om det alltid er klokt å gå ut offentlig med en slik uenighet, er en annen sak...

  SvarSlett
 2. Hei Magne, spennende medium dette, og min debut som blogger...
  Det er et stort og relevant tema du tar opp: hvor skal rektors lojalitet ligge? I denne aktuelle saken er det en politiker som bringer lojalitetsbegrepet opp, det er nok en svært bevisst vinkling. Som kommunale ledere har vi jo ofte undret oss på politikernes lojalitet overfor kommunale ledere og andre ansatte, i sin iver etter mediaoppmerksomhet...
  Som ledere er vi forpliktet til å tenke kommunal helhet, men også til å si tydelig i fra hvis forslag eller ideer fra politikere eller kommuneadministrasjonen er ikke gjennomførbare. Det blir jo en vurderingssak i de fleste tilfellene. Hvis økt elevtall på SU forringer opplæringa for alle elevene, syns jeg det også må sies. Men lojaliteten til rektor må i slike tilferller knyttes til elevene, og ikke lærerne, slik politikeren synes å mene av prinsipp.

  SvarSlett
 3. Interessant og viktig tema, Magne.
  I den spesielle saken du viser til, spiller avisens vinkling og formulering en vesentlig rolle. Jeg vet at rektor forholdt seg til fakta i saken, og uttrykte hvor stor kapasiteten på den nye skolen er, uten at spesialrom må benyttes til faste klasserom. Han sa også klart og tydelig at muligheten til å ta imot det angitte antall elever var avhengig av fordeling av antall elever pr klassetrinn. Selv om rektoren var klar i sine uttalelser på disse punktene, skrev avisen ingenting om dette.
  Media lager overskrifter og skriver mest for salg og minst for objektiv og god informasjon til innbyggerne.
  Så kan man jo lure på hvordan politikeren fra partiet Pødt utøvde sitt arbeidsgiveransvar overfor rektoren i denne spesifikke situasjonen.
  Mye mer kan selvfølgelig sies om det krysspresset skoleledere befinner seg i .....

  SvarSlett
 4. Ei interessant sak, og det blir alltid en diskusjon i ettertid av slike oppslag. Det kan hende at media har vridd litt på denne saken, men denne rektoren bør nok ta en diskusjon i kollegiet slik at alle har en felles forståelse for hvilken kapasitet skolen har. Å forholde seg til media blir nok dessverre ikke alltid slik vi har tenkt....

  SvarSlett
 5. Du setter fokus på et vanskelig område i jobben vår. Hvem skal vi først og fremst ivareta? Hvor skal vår lojalitet ligge? Mener rektor i denne sammenhengen gjorde jobben sin og sa klart i fra om hva som var mulig og hvilke forutsetninger som måtte ligge til grunn. Medias negative fremstilling av saken er ikke bra i den uavklarte situasjonen vi har for tiden. Den kan være med på å skape mer usikkerhet hos elever, foresatte og ansatte enn det som er ønskelig. Håper de fremtidige reportasjene kan bli noe mer nyansert. Så imidlertid i gårdagens HT at det på forsiden ble advart mot å fylle nyskolen med for mange elever. Her ble bekymringen tillitsvalgte ved SU presentert både på forsiden og inne i avisen. Det blir spennende å se hva som skjer fremover.
  Lykke til med bloggen din!

  SvarSlett
 6. Hei, Magne!

  Interessant problemstilling. Er enig med Grete i at rektor gjør jobben sin når han poengterte hva som er fysisk mulig ved skolen overfor sine arbeidsgivere.
  Hva skal han ellers gjøre?
  Ved skolenedleggelser og kommunale sparetiltak vil skoleleder utsettes for et stort press fra interessenter for ulike løsninger når skoler vurderes nedlagt. Mener det da er svært viktig at rektor ikke tar stilling til avgjørelsen som skal tas, men synliggjøre hva som er fysisk mulig å få til.
  Dersom rektor tar stilling til hva som er politisk riktig å gjøre, vil han uansett kunne beskyldes for å mele sin egen kake og/ eller være både illojal og inhabil.

  Lykke til med bloggen! :)

  SvarSlett
 7. Hei Mags, har du drista deg ut i cyberspacen :-)
  Har ikke satt meg inn i saken du tar opp men det bør vel være opplagt at en leder ansatt i et firma eller en organisasjon må støtte oppunder dem som ansetter han sin strategi og valg - hvis ikke kan han pakke ned flippfloppene og finne på noe annet.
  Hilsen Geir K. R.

  SvarSlett