torsdag 20. oktober 2011

10 sekunder ekstra

Det siste året har ledere i Harstad kommune deltatt på et lederutviklingsprogram med verdsettende ledelse som grunnmur.  Hva er egentlig verdsettende ledelse og hvordan kan denne type ledelse praktiseres?

Med verdsettende ledelse siktes det til at lederen «ser» sine medarbeidere, hilser, spør interessert om arbeidet og så videre, er tilgjengelig for spørsmål og i stand til å gi svar, tar i et tak når det kniper, står last og brast mot ytre «fiender» (presse, kritiske pårørende, andre avdelinger osv). Kort sagt at ledere viser respekt for medarbeiderne og deres kompetanse.  (FAFO-rapport 337)

Med andre ord snakker vi om ledere som er tilstede, ser sine ansatte, følger opp, gir tilbakemeldinger.  Skoleledere anno 2011 utfordres daglig på dette området.  Der mine forgjengere hadde sitt hovedvirke på skolen, er min hverdag i stor grad spredt overalt.  Det kan derfor periodisk virke uoverkommelig å praktisere verdsettende ledelse i en arbeidsdag der mer og mer av arbeidstiden bindes opp i møtevirksomhet og rapportering. Løsningen her er å bruke den tiden man har på en mest mulig effektiv måte. 

10 sekunder kan være nok sier Tom Tiller og Siw Skrøvset i sin bok verddsettende ledelse.  Det hele dreier seg om å se medarbeideren der han er, i klasserommet, på arbeidsrommet eller på pauserommet. Kommenter jobben han gjør, og vær konkret i beskrivelsen av hvorfor den enkelte er viktig/gjør en god jobb.  Som leder må du da ut av kontoret eller møterommet og prioritere matpausen på lik linje med møtene og gi oppmerksomhet til den enkelte.  Og når du ikke rekker det, kan kanskje en e-post gjøre litt av nytten...

En mer systematisk måte å gjøre dette på, kan være verdsettende skolevandring som jeg vil komme tilbake til i en senere kommentar.

3 kommentarer:

 1. Jeg har hatt en del utrolig dårlige ledere, som har et nokså utpreget fellestrekk - whats in it for me.
  Så har jeg hatt noen gode ledere, og den beste lederen er for meg den som tørr gi meg tydelig beskjed når jeg gjør noe feil eller går ut av mitt mandag og mine definerte oppgaver, men som samtidig tørr rose meg og andre i plenum for god jobb.
  Hvis det bare blir fokus på rosen, det positive så blir det etterhvert hult...
  Me again...

  SvarSlett
 2. Et viktig element i verdsettende ledelse er å gjøre andre god gjennom oppfølging, tilbakemelding og evaluering. Dette krever mer ledertid som konkurrerer med tid til forvaltning og administrasjon. Dette kan bedres ved selvadm av oppgaver som en gjør ofte og er best på selv, og tilgjengelig støtte der hvor annen kunnskap er nødvendig. Behovet for oppfølging og det å bli sett i hverdagen synes ikke å ha blitt noe mindre de siste årene. Dette i en hverdag hvor alle ønsker å være selvstendig, skal klare alt og jager rundt.

  SvarSlett
 3. ER det ikke rart hvor vanskelig det ofte er å finne tid til det vi mener er aller viktigst? Kanskje kan vi prioritere mer - og bedre - enn vi tror? Kanskje må vi n øye oss med 80% på en del områder hvor vi før brukte 110?

  Ser fram til å høre mer om hvilke konsekvenser denne skoleringen i verdsettende ledelse har fått på skolen din, Magne.

  SvarSlett